องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมimage รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [13 กันยายน 2565]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [25 มีนาคม 2565]
รางวัลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [4 มกราคม 2565]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [4 มกราคม 2565]
 
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน... [9 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ Line Official Account Teen Club องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นที่มีความสนใจ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์... [8 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกรับซื้อขยะประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลดอนหัน [1 พฤศจิกายน 2566]
กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [31 ตุลาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเรื่องเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service- poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 280
เดือนนี้8,065
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)86,081
ทั้งหมด 280,000


camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ... [1 พฤศจิกายน 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต. ดอนหัน และผู้นำชุมชน อสม. ออกพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบางที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อประกอบการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [25 ตุลาคม 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ออกติดป้ายโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่คนพิการตามมาตรา35 สนับสนุนโดย บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด [18 ตุลาคม 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ