องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการตรวจรายงานประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ-รายงานผลประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565 (1)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลและสรุปความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผู้ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1