messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการตรวจประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
รายงานผลการตรวจประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานการตรวจรายงานประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศ-รายงานผลประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานผลและสรุปความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
รายงานผู้ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2