องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลและสรุปความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผู้ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานประชุม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ดอนหัน เรื่อง รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1