องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนนบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายสาย ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 ม. 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซลป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาจ้างกอ่สร้างปรับปรุงถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังน้ำ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถส่วนกลา่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้านแม่สุนันท์ - บ้านแม่เรียบ (สองฝั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 688 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35