องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและพนังกั้นน้ำ จำนวน 9 จุด ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย บ้านนางฉวี ดอนอ่อนเบ้า - หลังบ้านนางสมพร ด่านซ้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย บ้านนางฉวี ดอนอ่อนเบ้า - หลังบ้านนางสมพร ด่านซ้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนและผนังกั้นน้ำ ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จำนวน 9 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย ข้างศาลาเอนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย บ้านแม่ดวงตา - โสกหมู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย รอบศาลาประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย ตลาด 3 ดอน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : รอบศาลาประชาคม ตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : ตลาดสด 3 ดอน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : บ้านแม่ดวงตา - โสกหมู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน คสล. ในพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (ซุ้มประตู) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย ข้างนาพ่อเตียง ขวาภา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย ฮ่องแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย แยกบ้านพ่อจำเนียร เต่านวน - ถนน 208 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สาย บ้านหลุบหญ้าคา - เกษตรก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (ซุ้มประตู) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 20 (ทั้งหมด 659 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33