องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
นายธนพันธ์ ปากบั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
นายธนพันธ์ ปากบั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
นายนิกร สุกุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายนิกร สุกุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
นายวิรัตน์ เถาวัลย์ราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
นายวิรัตน์ เถาวัลย์ราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
นายวชิระ ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
นายวชิระ ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
นายอุทัย สิทธิวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
นายอุทัย สิทธิวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายบุญแนม สายทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
นายบุญแนม สายทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 373