องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานที่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รายละเอียด : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ในพื้นที่ตำบลดอนหัน ร่วมกับท่านกำนันสมพงษ์ โตนา กำนันตำบลดอนหัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนหัน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดอนหัน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงสถานการณ์ การเตรียมการตั้งรับโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลดอนหัน ซึ่งได้มีการเสนอมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลดอนหัน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกส่วนทุกฝ่ายในพื่นที่ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด..อบต.ดอนหัน ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมผนึกกำลังกัน เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลดอนหันของเรา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
เดือนนี้ 6,721
เดือนที่แล้ว 15,519
ทั้งหมด 55,990