องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
[13 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพลภาพ [19 พฤษภาคม 2565]
เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน [27 เมษายน 2565]
อบต.ดอนหัน รับมอบน้ำดื่มสิงห์ โดย บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอขอบพระคุณทางบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด มา ณ โอกาสนี้... [11 เมษายน 2565]
นายธนกร รังสิมานพ นายกอบต.ดอนหัน รับมอบเจลล้างมือ โดย #กลุ่มจิตอาสาเทศบาลนครขอนแก่น ด้วยความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และสถานการณ์โควิด แพร่ระบาด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอขอบพระคุณทาง... [11 เมษายน 2565]
อบต.ดอนหัน รับมอบนมกล่อง จาก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้การสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอขอบพระคุณทาง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ... [11 เมษายน 2565]
อบต.ดอนหัน รับมอบนำ้ดื่ม และ อาหารสด จาก บริษัทP&P Produce เพื่อให้การสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.ดอนหัน ขอขอบพระคุณทาง บริษัทP&P Produce ณ โอกาสนี้ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด [11 เมษายน 2565]
อบต.ดอนหัน ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนและแปรรูปสุกรขอนแก่นในการสนับสนุน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 (7วันอันตราย) [11 เมษายน 2565]
อบต.ดอนหัน ขอขอบพระคุณบริษัทไอซีอีแอนด์เอ มอบสิ่งของสนับสนุนจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้ [8 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนหัน ประจำปี 2565 [27 มีนาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)