องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ตาราง การออกประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลดอนหันเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลดอนหัน [25 มกราคม 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.ดอนหัน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 14 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ... [23 มกราคม 2566]
นายแสงสินธุ์ สำเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ... [22 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลดอนหันทุกครัวเรือน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร วัด โรงเรียน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดเเยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ... [20 มกราคม 2566]
นายแสงสินธุ์ สำเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลิอค่าฌาปนกิจศพ "กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล"... [19 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดประชุมผู้แทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 เพื่อคัดเลือกกันเอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [18 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง พาลูกพาหลานของท่านมาเที่ยวเล่นงานวันเด็ก ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 มีกิจกรรม ลุ้นของรางวัล กิจกรรมการแสดง แจกขนม นมเนย และเครื่องเล่นอีก มากมาย ที่... [12 มกราคม 2566]
#กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะตำบลดอนหัน มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ แด่ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต สมกองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ ( รายแรกของโครงการ ) #จำนวน 10,000บาท... [6 มกราคม 2566]
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 [14 ธันวาคม 2565]
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [23 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)