องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นายแสงสินธุ์ สำเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ "กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะฯ" ให้กับครอบครัวสมาชิก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ราย นายสวัสดิ์ ผาบพุทธา สมาชิกเลขที่ 01-038 จำนวนเงิน 10,000 บาท ณ วัดนวลจันทร์ บ้านดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้โพส : admin