ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย บ้านนางหนูเลื่อน - บ้านนางทองจันทร์ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ชื่อไฟล์ : 1orvQbSWed31514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้