ชื่อเรื่อง : ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาจ้างกอ่สร้างปรับปรุงถนน บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 105-01 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก ตำบลดอนหัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ชื่อไฟล์ : 7Orr0qpFri44138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้