ชื่อเรื่อง : ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : SapKWwVWed33822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้