ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย บ้าน ส.อบต.ลำดวน - บ้านพ่อนุกูล (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง