องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กับสายด่วน [10 มกราคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [7 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พฤศจิกายน 2564]
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ชาวดอนหันรวมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส [16 พฤศจิกายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 407

camera_alt ภาพกิจกรรม
กกต.จังหวัดขอนแก่น และท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำ อบต.ดอนหัน และออกเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง (กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่) [9 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ (หมู่ที่ ๒) และหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๔ (หมู่ที่ ๔) ตำบลดอนหัน... [7 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์... [30 ธันวาคม 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ