messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมimage รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่านดีเยี่ยม[10 มกราคม 2567]
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสถาบันการศึกษาของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[10 มกราคม 2567]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[13 กันยายน 2565]
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 มีนาคม 2565]
 
image ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน เมษายน 2567 #กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลดอน[19 เมษายน 2567]
โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) มียุงกันปล่องเป็นพาหะนำโรค[5 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 #กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลดอนหัน[19 มีนาคม 2567]
ภาษีป้าย ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2567 ชำระภาษีป้ายประจำปี 2567 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน (กรณีป้ายติดตั้งใหม่) ค่าปรับ ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ5,000-50,000บาท ✅เงินเพิ่ม ...[14 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ผู้บริหารองค์กร
cast
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายธนกร รังสิมานพ
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 081-6621789
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)102,649
ทั้งหมด 280,000


camera_alt ภาพกิจกรรม

นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ งาน ป้องกันฯ นำรถน้ำออกทำความสะอาดตลาดบ้านดอนหัน เพื่อจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ ตามคำร้องขอของประชาชน[11 เมษายน 2567]

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนหัน (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหัน) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศและการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ[10 เมษายน 2567]

นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน สรงน้ำพระประธานพระพุทธดอนหันมิ่งมงคล รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย 2567)[10 เมษายน 2567]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ