ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สายสามแยกโรงเรียนด้านทิศตะวันออก - บ้านแม่สมพาร แดนลาดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง