ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสาขาแม่น้ำชี ลำห้วยชัน ตำบลดอนหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง