ชื่อเรื่อง : ซื้อดินร่วน จำนวน 800 ลบ.ม. ตามโครงการบริหารจัดการน้ำลำห้วยสาขาแม่น้ำชี ลำห้วยขัน ตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง