องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จำป็น ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว #คนดอนหันไม่ทอดทิ้งกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำและปากกระโถน สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผือ จุดดำเนินการ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษา รถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6970 ขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย โรงเรียน - ตลาดดอนแดง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำและปากกระโถน สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผือ จุดดำเนินการ : เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : โรงเรียน - ตลาดตอนแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 3 ส.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 2 ส.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 2 สิงหาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 1 ก.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 16 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60