องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ดาวโหลดแบบหนังสือนำส่งโครงการขอรับสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนหัน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ดาวโหลดแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนหัน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักาาความสงบเรียบร้อยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย บ้านสว่าง - ห้วยเตย
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย บ้านพ่อจันดี อ่อนบุญมา - บ้านแม่นิหน่อย เรียนชารี
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย บ้านนางหนูเลื่อน - บ้านนางทองจันทร์
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย บ้านคุณภคพล ฤทธิจรูน - บ้านพ่ออาทิตย์ เทวะเส
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย หลังวัดอ้อมทิศใต้ - บ้านนางปาริฉัตร นามโคตร
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว. 28 ธ.ค. 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับลงวันที่ 12 พ.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ ลว. 28 ตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 3 ส.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ ลว. 2 ส.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 360