องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 089-7156518
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 089-7156518
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด

โทร : 086-6433914
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 095-1986147
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-2187143
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร : 089-8413226
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 334