องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศจำนวนครัวเรือนผู้ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พถ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ด้านการดำรงชีพ)
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค๋การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (ผ.ถ. 4/1) และ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (ส.ถ. 4/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo ดาวโหลดหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ดาวโหลดใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จำป็น ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว #คนดอนหันไม่ทอดทิ้งกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านการดำรงชีพ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะอันตรายมาส่งได้ที่ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อที่จะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo ฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีการย้ายภูมิลำเนา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142