messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหัน ประจำปี 2567 สมัครได้ที่ : งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เอกสารในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ เวลา : ⌚️ 08.30-16.30 น. โทร : ☎️043-00404 ธัญญารัตน์ : 083-3416855 ศิริพร : 083-1509207 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศ การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประกอบการทวนสอบการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประชาสัมพันธ์ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศรายการอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรายการอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศรายการอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี ๒๕๖6 ภายใต้หัวข้อ “อีสานมีดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (รอบที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ปรกาศเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service- poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 304 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16