messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวรูปปั้นอึ่งใหญ่ โคกอึ่ง ฮักนะท่าแร่ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัน ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น


image สถานที่สำคัญ
สะพานข้ามลำน้ำชี
หนองแจ
สถานีอนามัยตำบลดอนหัน
สำนักสงฆ์ป่าหนองกุง
 
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"ตำบลดอนหันน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี"

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
รอปรับปรุง