องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประำจปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file หนังสือแจ้งนัดประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หนังสือขอเปิดประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file งานกิจการสภา-อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file หนังสือ-เรียกประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file หนังสือ-เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-ครั้งที่-22565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file กำหนดประชุมคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-ครั้งแรก-วันที่-15-ก.พ.-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.-2565 (1)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสภา-อบต.ดอนหัน-เรื่อง-รายงานผลการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-ครั้งแรก (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file หนังสือ-เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา-อบต.ดอนหัน-ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file หนังสือ-แจ้งรายงานผลการประชุมสภาฯ-ที่สภามีมติรับรองแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3