messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1