องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง อบต.
insert_drive_file คำสั่งที่ 365/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่่วม One Stop Service poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 332/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 333/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล (8 ตุลาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 344/2562 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 336/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 415/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการปิดและปลดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 412/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ (ตามแบบ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 411/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันและผู้บันทึกทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 410/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 409/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 408/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 389/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 388/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกรรับ-จ่ายประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 386/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คำสั่งที่ 377/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 408