องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจัดให้มีกิจรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดของ อบต.ดอนหัน ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1