messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
find_in_page การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจัดให้มีกิจรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดของ อบต.ดอนหัน ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1