องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานที่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... [21 กรกฎาคม 2564]
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ร่วมมือกันทำความสะอาดและอยู่อย่างปลอดภัยทั้งคนทำงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการป้องกันโรคโควิด-19 “ดอนหันปลอดภัยถ้าเรา ร่วมมือ ร่วมใจกัน” [19 กรกฎาคม 2564]
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน นำส่งขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ 64 เพื่อนำให้... [14 กรกฎาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สนับสนุนรถบริการ รับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศุนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ KICE) [12 กรกฎาคม 2564]
9 ข้อควรปฏิบัติขณะกักตัวอยู่บ้าน [12 กรกฎาคม 2564]
เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหญ้าแพรก ทำความสะอาด อาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) [8 กรกฎาคม 2564]
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัน [1 กรกฎาคม 2564]
นางปราณี สุคงเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [28 มิถุนายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [24 มิถุนายน 2564]
โครงการส่งเสริมสนันสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ด้วยการแพทย์แผนไทย (นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์รักษาสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564 [22 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 194
เดือนนี้ 6,782
เดือนที่แล้ว 15,580
ทั้งหมด 56,051