องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้านโนนตุ่น และเรื่องอื่นๆ [26 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอขอบพระคุณ #โรงน้ำดื่มท๊อป ที่สนับสนุนถังน้ำที่ชำรุด เพื่อใช้ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ... [25 มกราคม 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เรียกประชุม ชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบชี้แนะทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่... [24 มกราคม 2566]
นายอำเภอเมืองขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ได้ออกพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป... [23 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [18 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดประชุมผู้แทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 เพื่อคัดเลือกกันเอง จำนวน 5 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน [18 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ของขวัญ ขนม นม เนย และอุปกรณ์การเรียน... [14 มกราคม 2566]
พรุ่งนี้ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 พาบุตรหลานของ ท่าน มาเที่ยวงานวันเด็ก ที่ อบต.ดอนหัน นะค่ะ #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอขอบพระคุณ ทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ขนมนมเนย สมุด ดิน สอ ปากกา... [13 มกราคม 2566]
นายธนกร รังสิมานพ นายก อบต.ดอนหัน พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหันทั้ง 7 แห่ง [13 มกราคม 2566]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมาไม่ขับ ขับขี่รถจักรยายยนต์สวมหมวกกันน๊อค100% [28 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 - 10 (ทั้งหมด 402 รายการ)