องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง) นางนุชรินทร์ จันทะราช (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก) นางลักษณาพร ลาสอน (หัวหน้า กศน. ตำบลดอนหัน) และนายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เลขานุการกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง กรณีให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 473/2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นใหม่ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 335